Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 156/2016

03.11.2016

PRZEGLĄD RATINGÓW PRZEZ AGENCJĘ MOODY'S

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie poniższych ratingów Banku:
- Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): b1
- Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): b1
- Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment): Ba1(cr)
- Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): BA2

Agencja poinformowała również o obniżeniu perspektywy Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) ze stabilnej do negatywnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)