Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 53/2017

11.04.2017

POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu:

1. Pana Artura Klimczaka jako Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu,
2. Pana Jerzego Pruskiego jako Wiceprezesa Zarządu,
3. Pana Karola Karolkiewicza jako Członka Zarządu,
4. Pana Krzysztofa Basiągę jako Członka Zarządu,
5. Pana Macieja Szczechurę jako Członka Zarządu,
6. Pana Radosława Stefuraka jako Członka Zarządu

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 r.

Pan Marcin Dec, który nie został ponownie powołany w skład Zarządu Banku, będzie pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 r. Powodem do niekandydowania, podanym przez Pana Marcina Deca, są jego plany związane z rozwojem naukowym.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu:

Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).
Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Doświadczenie zawodowe

• 2017 – pełni obowiązki  Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.
• 2015 – 2016 Wiceprezes Zarządu  Getin Noble Bank S.A.
• 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA
• 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA
• 2012 – 04.2015   Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA
• 2009 – 2012   Członek Zarządu Banku Millennium SA
• 2005 – 2009   Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA
• 2003 – 2005  Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
• 2000 – 2002   Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
• 1990 – 2000   Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US

Pan Artur Klimczak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Jerzy Pruski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

• 2017 – Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
• 2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów  Polskich;
• 2016 – 2017 ekspert zewnętrzny Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
• 2009 – 2016 Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
• 2010 – 2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego;
• 2012 – 2015 Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers;
• 2013  – 2016 członek Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członek Resolution Committee (European Banking Authority)
• 2008 – 2009 Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA;
• 2004 – 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee
• 1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej;
• 1991 – 1997 pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu;
• 1983-2009 zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. na stanowisku adiunkta.

Pan Jerzy Pruski, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Karol Karolkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne „Mila College” – specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA.

Doświadczenie zawodowe

• 05.2012 – obecnie  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
• 05.2011 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Bank S.A.)
• 06.2014 – 03.2015  Członek Rady Getin Leasing S.A.
• 03.2012 – 04.2012  Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
• 01.2010r. – 05.2012   Getin Noble Bank S.A. pełnione funkcje:
• 01.2010r. – 09.2010  Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki;
• 10.2010r. – 05.2012  Członek Zarządu
• 10.2009 – 01.2010 Getin Bank S.A. pełnione funkcje:
• 10.2009r. – 12.2009  Doradca Zarządu ds. IT, 12.
• 12.2009r. – 01.2010  Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki   
• 05.2009 – 01.2010  Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S.A.
• 09.2008. – 09.2010   współpraca z Noble Securities S.A.
• 11.2006 – 09.2010  Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
• 07.2005 – 04.2009 współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A
• 03.2004 – 10.2005 współpraca z Open Finance Spółka Akcyjna
• 06.2000 – 02.2004 współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o.

Pan Karol Karolkiewicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Krzysztof Basiaga posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University w Chicago, kierunek Finanse przedsiębiorstw. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2013 r. ukończył studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Doświadczenie zawodowe

• 04.2016 – obecnie  Prezes   Zarządu ProEkspert sp. z o.o. w Warszawie
• 01.2015 – obecnie  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
• 04.2013 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
• 10.2012 – obecnie  Prezes Zarządu Sax Development Sp. z o.o. we Wrocławiu.

• 2010 - 12.2014  Dyrektor Zarządzający obszarem finansowym Getin Noble Banku S.A. w Warszawie
• 2010 – 2012   Członek Zarządu MW Trade S.A. we Wrocławiu
• 2010 – 2011   Członek Rady Nadzorczej BP Real Nieruchomości S.A.
• 2009 – 2010   Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
• 2004 – 01.2010    Wiceprezes  Zarządu Getin Bank S.A. w Katowicach
• 2002 – 2006   Członek Rady Nadzorczej Getin Raty S.A,
• 2000 – 2001   Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A. w Katowicach
• 1999 –  2000   Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w Katowicach
• 1993 – 2004  Górnośląski  Bank Gospodarczy  SA w Katowicach
• 1991 – 1993    Bank Gospodarki Żywnościowej – na stanowisku: ekonomista

Pan Krzysztof Basiaga zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Maciej Szczechura posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe

• 03.2013 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
• 10.2012 – obecnie  Prezes Zarządu Fundacja Noble - Noble Foundation
• 06.2012– obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
• 03.2012 - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (do 2015 Członek Rady Nadzorczej)
• 02.2012 – 06.2014 Członek Rady Nadzorczej Getback S.A.
• 11.2010 – 03.2015 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
• 11.2010 – 01.2016 Prezes Noble Concierge Sp. z o.o.
• 10.2010 – 05.2012  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
• 04.2006 – 08.2010  Wiceprezes Zarządu Euro Bank S.A.
• 07.2005 – 04.2006  Dyrektor Zarządzający Euro Bank S.A.
• 05.2004 -  07.2005  Dyrektor Marketingu Euro Bank S.A.
• 1998 – 2003  agencja marketingowa DDB Warszawa

Pan Maciej Szczechura zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Doświadczenie zawodowe

• 06.2016 -  obecnie  Członek Rady Nadzorczej Biuro Informacji Kredytowej SA
• 02.2013 – obecnie  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
• 06.2012 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A.)
• 06.2008 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w Noble Securities S.A.
• 06. 2013 – 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A.
• 02.2012 – 06.2016  Przewodniczący Rady Nadzorczej Getback S.A.
• 05.2013 – 04.2014  Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K.A.
• 05.2011 – 06.2012   Prezes Zarządu Get Bank S.A (obecnie Getin Noble Bank S.A.)
• 10.2010 – 05.2012 Getin Noble Bank SA, Członek Zarządu
• 11.2009 – 03.2016 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing SA
• 10.2009 – 01.2010  Getin Bank SA, Członek Zarządu
• 02.2008 – 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU Europa S.A.
• 02.2008 – 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A.
• 02.2008 - 01.2010  Członek Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. na Białorusi
• 02.2008 - 01.2010  Członek Rady Administratorów w S.C. Perfect Finance s.r.l. w Rumuni
• 11.2007 - 11.2009  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin International S.A.
• 06.2007 - 03.2010  Członek Rady Dyrektorów w Plus Bank na Ukrainie
• 05.2007 – 01.2010  Członek Rady Dyrektorów Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej  (od 08.2009 Przewodniczący Rady Dyrektorów)
• 04.2007 – 09.2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, Członek Rady Nadzorczej
• 07.2008 – 10.2009  Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
• 07.2008 – 10.2009  Członek Rady Nadzorczej Getin Banku S.A.
• 09.2007 – 03.2010  Członek Zarządu Getin Holding S.A.
• 11.2006 – 09.2007  Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A.
• 07.2001 – 11.2006 Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych, Wiceprzewodniczący komitetu kredytowego, Lukas Bank S.A.
• 04.2003 – 06.2006  Członek Zarządu Accord Finance S.A.

Pan Radosław Stefurak zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).