Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 63/2017

26.04.2017

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI

Getin Noble Bank S.A. informuje iż otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2017 rok, która została ustalona w kwocie 46 738 445,95 PLN.

Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).