Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 75/2017

24.05.2017

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od spółki LC Corp B.V., jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) o objęciu w dniu 19 maja 2017 r., w ramach oferty prywatnej, akcji nowej emisji Emitenta.

Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.