Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 80/2017

01.06.2017

REJESTRACJA PRZEZ SĄD POŁĄCZENIA OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., raportu bieżącego nr 103/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 55/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 r., powziął informację o rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca").

Podstawa prawna: Inne uregulowania