Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 92/2017

05.07.2017

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Noble Securities S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Panem Remigiuszem Balińskim – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Panem Jackiem Lisikiem – Członkiem Rady Nadzorczej, Panem Arturem Klimczakiem - Prezesem Zarządu, Panem Jerzym Pruskim – Wiceprezesem Zarządu i Panem Radosławem Stefurakiem – Członkiem Zarządu powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2017 r. transakcji wykupu obligacji Emitenta.
Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.