Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:08

Raport bieżący nr 123/2017

20.10.2017

PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr XXVII/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 09 maja 2017 r. ("ZWZ") przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmianę zawartą w §1 list. b) uchwały nr XXVII/09/05/2017 ZWZ.
Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 113/2017 z dnia 21 września 2017 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).