Getin Noble Bank (GNB)

0.53PLN
0.00% 09:02

Raport bieżący nr 137/2017

11.12.2017

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

W nawiązaniu do zobowiązania zawartego w raporcie bieżącym nr 134/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła wprowadzone przez Zarząd zmiany warunków Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, o których Emitent informował w przywołanym powyżej raporcie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).