Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 139/2017

14.12.2017

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2017 r. transakcji na akcjach zwykłych Emitenta.

Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.