Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 5/2018

17.01.2018

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od spółki Getin Holding S.A. („Spółka”), jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Panem Krzysztofem Bieleckim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Panem Remigiuszem Balińskim – Członkiem Rady Nadzorczej powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 15 stycznia 2018 r. postanowienia o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia, zawierającego szczegóły powyższego zdarzenia, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.