Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 13/2018

05.02.2018

INFORMACJA WS. RATINGU BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 5 lutego 2018 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów Banku:

  • oceny długookresowej (Long-term Issuer Default Rating (IDR)) z BB- na B+
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z BBB-(pol) na BB+(pol)
  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z bb- na b+.

Powyższe w ocenie Agencji odzwierciedla pogorszenie profilu ryzyka Banku.

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

  • Short-Term Foreign Currency IDR: B
  • Support Rating: 5
  • Support Rating Floor: No Floor

Agencja poinformowała również o utrzymaniu stabilnej perspektywy dla oceny długookresowej (Long-term Issuer Default Rating (IDR)) i oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating). W ocenie Agencji utrzymanie perspektywy oceny długookresowej odzwierciedla zrównoważony poziom ryzyk związanych z profilem kredytowym Banku.

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.