Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 23/2018

19.03.2018

INFORMACJA WS. DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAWARTYMI UMOWAMI NABYCIA AKCJI

W nawiązaniu do raportu nr 20/2018 opublikowanego w dniu 28.02.2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.03.2018 r. zawarte zostały aneksy do warunkowych umów sprzedaży akcji, w ramach których Bank nabędzie akcje spółek Getin Holding S.A. i Idea Bank S.A. („Spółki”).

Zawarcie aneksów zakończyło podjęte przez Bank działania zmierzające do tego, aby ceny za nabywane akcje wskazanych Spółek, określone w zawiadomieniach Banku, stanowiących załączniki do raportów bieżących: Getin Holding S.A. nr 5/2018 oraz Idea Bank S.A. nr 25/2018 opublikowanych w dniu 28.02.2018 r. odzwierciedlały ich wartości rynkowe w dacie, kiedy zawarte warunkowe umowy sprzedaży zostaną rozliczone.

W przypadku obu Spółek ustalono, że cena akcji będzie równa jednostkowemu kursowi zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia zamknięcia transakcji, przewidywanego na dzień 20.03.2018 r.

W przypadku spółki Idea Bank S.A. zmianie uległa również liczba nabywanych akcji. Po dokonaniu rozliczenia obu transakcji Bank przekaże ich szczegóły w zawiadomieniach kierowanych do Spółek, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, które następnie zostaną przekazane do publicznej wiadomości przez same Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.