Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 30/2018

26.04.2018

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI

Getin Noble Bank S.A. informuje, że otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 rok.

Składka wynosi 39 941 829,15 PLN i uwzględnia korektę składki wniesionej w 2017 roku.

Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2018 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).