Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 51/2018

15.06.2018

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 r.:

  1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 356 874 554 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 58,89% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 36,74% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,56% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,08% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,02% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,87% w ogólnej liczbie głosów,
  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 42 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,93% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,32% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych