Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 55/2018

18.06.2018

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu, ze skutkiem na dzień 1 lipca 2018 roku, do składu Zarządu Pana Tomasza Misiaka.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o nowo powołanym Członku Zarządu:
Pan Tomasz Misiak jest absolwentem (1998-1993) Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego o kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2008 ukończył studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania.

Doświadczenie menadżerskie zdobył zarówno poprzez pracę zawodową w bankowości detalicznej, jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, ekonomii i księgowości, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Doświadczenie zawodowe:

  • 06.08.2012 – 31.03.2018 Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej Bank Millennium S.A.
  • 01.09.2008 – 02.07.2012 Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska S.A. (06.2012 - 07.2012 Doradca Prezesa)
  • 06.2008 – 09.2008 Dyrektor Banku – Dyrektor Wykonawczy ds. bankowości detalicznej Nordea Bank Polska S.A.
  • 02.2007 –05.2008 Dyrektor Banku – Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju sieci Nordea Bank Polska S.A.
  • 07.2003 – 01.2007 Dyrektor Regionalny Nordea Bank Polska S.A.
  • 04.2003 – 06.2003  Dyrektor Oddziału Nordea Bank Polska S.A.
  • 03.1993 – 04.2003 PetroBank S.A. (LG Petro Bank S.A.), od 1996 z-ca Dyrektor oddziału w Łodzi

Pan Tomasz Misiak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim