Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 59/2018

28.06.2018

POWZIĘCIE INFORMACJI O WYDANIU POZYTYWNEJ OPINII PRZEZ KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDMIOCIE ZMIANY IDENTYFIKACJI BANKU JAKO INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. powziął informację o postanowieniu Komitetu Stabilności Finansowej ("Komitet"), w którym Komitet wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) dotyczącego zmiany identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 57/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).