Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 68/2018

25.07.2018

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 r.:

  1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 426 471 622 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 63,27% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 43,91% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,09% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,08% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,91% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,87% w ogólnej liczbie głosów,
  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 42 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,23% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,32% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych