Getin Noble Bank (GNB)

0.54PLN
+ 1.89% 09:23

Raport bieżący nr 72/2018

01.08.2018

POWZIĘCIE INFORMACJI O UCHYLENIU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO DECYZJI IDENTYFIKUJĄCEJ GETIN NOBLE BANK S.A. JAKO INNĄ INSTYTUCJĘ O ZNACZENIU SYSTEMOWYM I NAKŁADAJĄCEJ NA BANK BUFOR INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz Raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja") z dnia 31 lipca 2018 r., że w wyniku przeglądu dokonanego przez Komisję w trybie art. 46 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowymi, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.