Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:11

Raport bieżący nr 84/2018

20.09.2018

INFORMACJA O ODPISACH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w trakcie finalizowania działań w ramach sprawozdawczości finansowej odnotował w II kwartale 2018 r. dodatkowy wzrost wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych.

Ostatecznie wartość odpisów aktualizujących ujętych w II kwartale br. z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym Banku ustalono na poziomie: 100,3 mln zł, a nie jak dotychczas podano 59,9 mln zł (wobec 6,8 mln zł w I kwartale 2018 r.).

W ujęciu skonsolidowanym wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży ujętych w II kwartale br. ustalono na poziomie 73,7 mln zł (wobec 3,6 mln zł w I kwartale 2018 r.)Wartość ujętych w II kwartale br. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wyniosła 5,2 mln zł to jest o 11,7 mln zł więcej niż w I kwartale br.

Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).