Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 85/2018

25.09.2018

ZATWIERDZENIE LISTU INTENCYJNEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2018 z dnia 19 września 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 25 września 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w zakresie zatwierdzenia listu intencyjnego dotyczącego intencji podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia współpracy w sektorze bancassurance, który ma zostać zawarty przez Emitenta z  Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze, Niemcy, Meiji Yasuda Life Insurance Company z siedzibą w Tokio, Japonia, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Panem dr. Leszkiem Czarneckim.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne