Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 88/2018

04.10.2018

UZYSKANIE ZWOLNIENIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA CZĘŚCI REZERWY OBOWIĄZKOWEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 27 września 2018 r. przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwały w sprawie zwolnienia Banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej.

Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Podstawą prawną dla powyższej decyzji jest art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

O poprzednim zwolnieniu za okres od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Bank informował raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.