Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 90/2018

10.10.2018

PRZEGLĄD RATINGÓW PRZEZ AGENCJĘ MOODY'S

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 10 października 2018 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów Banku:

  • Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z b2 do b3
  • Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z b2 do b3
  • Długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z Ba2(cr) do Ba3(cr)
  • Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): z Ba3 do B1

Agencja poinformowała również o zmianie perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) z negatywnej na pod obserwacją.

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

  • Krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr)
  • Krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.moodys.com

W nawiązaniu do powyższego komunikatu Agencji Bank informuje, że decyzja Moody’s o rewizji ratingu Banku jest pochodną wyników Grupy kapitałowej po I półroczu br., które były silnie zdeterminowane przez jednorazowe odpisy na inwestycje kapitałowe w spółki zależne. Decyzja Banku o dokonaniu odpisów była uwarunkowana zewnętrznymi czynnikami rynkowymi i stanowiła odzwierciedlenie konserwatywnej polityki Zarządu Banku w zakresie kontroli kosztów ryzyka. Warto również podkreślić, iż wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wynik netto Grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom bliski progowi rentowności.

Jednocześnie w lipcu b.r. objęta została i zarejestrowana emisja akcji serii D o wartości 100 mln zł,  do 15 października b.r. przeprowadzona zostanie kolejna emisja, akcji serii E o wartości 100 mln zł. Ponadto, zgodnie z decyzją KNF od lipca br. Bank nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, co oznacza obniżenie minimum regulacyjnego o 25 p.b. i tym samym ma pozytywny wpływ na sytuację kapitałową Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)