Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 93/2018

17.10.2018

ZALECENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCE DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO ZWIĄZANEGO Z PORTFELEM WALUTOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 października 2018 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,97 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,72 p.p.).

Przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas, zgodnie z raportem bieżącym nr 129/2017 z 24 listopada 2017 r., Bank realizował w ujęciu jednostkowym zalecenie Komisji dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek  dla gospodarstw domowych w wysokości 1,72 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,29 p.p.).

O wcześniejszym zaleceniu Bank informował w raportach bieżących:

  • nr 47/2015 z dnia 24 października 2015 r.
  • nr 145/2016 z dnia 20 października 2016 r.
  • nr 129/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

Aktualnie obowiązujący wymóg połączonego bufora w ujęciu jednostkowym wynosi dla Banku odpowiednio:

  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 14,17%;
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (T1) 11,85%;
  • współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 10,10%.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR