Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 96/2018

31.10.2018

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Getin Holding S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Panem Krzysztofem Jarosławem Bieleckim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Panem Remigiuszem Balińskim – Członkiem Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o podpisaniu umowy o ustanowieniu zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego oraz ustanowieniu zastawu zwykłego na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.