Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 104/2018

23.11.2018

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 29 listopada 2018 r. na dzień 28 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).